Plaatsbeschrijvingen

Een plaatsbeschrijving is een document dar de toestand van een pand op een bepaalde datum vastlegt. Zodat er later geen betwistingen kunnen ontstaan aangaande veranderingen en of schade.

Plaatsbeschrijvingen worden opgemaakt bij:

 • Huur (wettelijk verplicht en tevens verplicht te registreren)
 • Einde huurovereenkomst (plaatsvergelijking)
 • Soms tijdens de huurceel (veranderingen aan pand, …)
 • Voor de aanvang der werken
  Voorafgaande aan funderingswerken, slopingswerken, straat-, riolerings- , bemalings-, …. bouwwerken algemeen.
  Aannemers, belanghebbende eigenaar(s) (bijv aanpalende eigenaar) hebben er altijd belang bij de toestand vast te leggen voor de aanvang der werken. Voor bewijs van eventuele latere schade kan dit een belangrijk document zijn.
 • Bij de verkoop van een pand
  Meer en meer wordt de vraag gesteld een plaatsbeschrijving op te stellen van het verkochte onroerend goed. Een staat van bevinding om de periode van compromis tot verlijden van de akte te overbruggen. Op deze manier zijn latere discussies betreffende al dan niet verdwenen en of beschadigingen uitgesloten.
 • Bij onteigening
  Een omstandige beschrijving van de toestand van het totale onroerend goed op het ogenblik van de waarde bepaling.
 • Bij decoratiewerken
  In opdracht van de eigenaar of aannemer. (bijv bij werken aan gemeenschappelijke delen in mede-eigendom….)

Wij maken plaatsbeschrijvingen van alle soorten panden, alsook inventarisaties.
Van studentenkamer tot industrie site, boerderij, handelspand, bemeubeld pand, enz.

Indien gewenst kunnen alle aanwezige roerende zaken ook geïnventariseerd worden.