Taxatie  opgesteld door een "erkend schatter" VLABEL, opgesteld volgens kwaliteitscharter. 

in het kader van:

°aangifte nalatenschap en bepaling erfbelasting 

°inbreng vennootschap

°gerechtelijke echtscheiding 

°schenking onroerend goed 

°ect